Smart Museum

Details: ถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้าและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรี เพื่อทำเป็นภาพพาโนรามา 360° ลงบนแอปพลิเคชัน Smart Museum